Osnovna podela boje

Osnovna podela boje

Boje se dele na svetlosne (obojena svetlost koja nije opipljiva) I materijalne ( boje predmeta). Mešanjem primarnih svetlosnih boja dobijamo belu, dok mešanjem primarnih materijalnih boja dobijamo crnu. Naš fokus je na materijalnim, naravno.

Primarne i sekundarne boje

Primarne materijalne boje su crvena, plava i žuta. Nazivaju se primarnim jer se ne mogu dobiti mešanjem ostalih boja. Sekudarne boje, koje se dobijaju mešanjem 2 primarne, su: ljubičasta (plava + crvena), naranđasta ( crvena + žuta) i zelena ( žuta + plava). Kada njima dodamo crnu i belu, dobijamo sve potrebne elemente za dobijanje bilo koje boje.

Komplementarne boje

Komplementarne boje su parovi čistih boja spektra, u kojima se boje međusobno nadopunjuju. Svaki komplementarni par sadrži jednu toplu I jednu hladnu boju, od kojih je jedna primarna I jedna sekundarna boja. Nalaze se tačno jedna nasuprot drugoj u spektru boja. Komplementarni parovi boja nastaju iz 3 primarne boje ( žuta, crvena I plava). Tako da se svakoj od njih pojedinačno pridružuje mešavina preostale 2 boje. Tako se žutoj pridružuje mešavina crveno + plavo = ljubičasta, crvenoj se pridružuje žuta + plava = zelena, plavoj se pridružuje crvena + žuta = naranđasta.

Dve komplementarne boje reproducirane u crno – belom spektru daće istu nijansu sive boje.

Komplementarni parovi su:

  • žuta – ljubičasta
  • plava – narančasta
  • crvena – zelena

 

Kod spajanja komplemetarnih boja važi jedno pravilo: uskladiti količine. Pošto je u svakom paru jedna boja jača od druge, važno ih je uskladiti kako jedna boja ne bi “pojela“ drugu.

  • 2/3 ljubičaste – 1/3 žute
  • 2/3 zelene – 1/3 crvene
  • 2/3 plave – 1/3 naranđaste

Boje se dele na tople i hladne.

 


Nedavno objavljeni članci: