Blog

Dobro je poznato da sedu kosu dobijamo kao rezultat redukcije pigmenta, dok sasvim bela kosa ne sadrži pigment uopšte.U samom početku života, kosa je bela. Kasnije, svoju prirodnu boju dobija od jedne vrste pigmenta koji se zove melanin. Formiranje melanina započinje još pre rođenja. Prirodna...

Kosa održava nas same. Održava šta smo mi. I šta hocemo da budemo.Stare civilizacije su govorile da su u kosi smeštene sve naše misli.I, to je možda tačno.Kosom komuniciramo.Takođe, ona nam govori o našoj koži.Ona ima poruku i senzualnost.Ima biološku funkciju, ona je za nas...

Call Now Button