Blog

Kosa održava nas same. Održava šta smo mi. I šta hocemo da budemo. Stare civilizacije su govorile da su u kosi smeštene sve naše misli. I, to je možda tačno. Kosom komuniciramo. Takođe, ona nam govori o našoj koži. Ona ima poruku i senzualnost. Ima biološku funkciju, ona je za nas...

Call Now Button