Šta je kosa?

Šta je kosa?

Kosa održava nas same. Održava šta smo mi. I šta hocemo da budemo.

Stare civilizacije su govorile da su u kosi smeštene sve naše misli.

I, to je možda tačno.

Kosom komuniciramo.

Takođe, ona nam govori o našoj koži.

Ona ima poruku i senzualnost.

Ima biološku funkciju, ona je za nas ukras i dajemo joj sociološku funkciju.

Po svojoj hemijskoj prirodi, kosa utiče na naše raspoloženje i hrani naše pamćenje.

Kosa je zaštita naše kože, sećanje kroz vekove našeg tela i naša društvena poruka.

Kosa je ukras naših glava.

 


Nedavno objavljeni članci:

 Call Now Button